कारवारच्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रियोळकर

लेखक- चं. वि. बावडेकर

‘‘तुमच्या खिशातली तार तर पाहू द्या.’’

‘‘नको-नको. तीत काही नाही.’’

‘‘अरेच्चा, पण पाहायला काय हरकत आहे?’’

‘‘पण नको- खरंच नको-’’

‘‘अस्सं काय! मग मी घेणारच ती काढून.’’

आणि असे म्हणून त्याने आढेवेढे घेणाऱ्या व्यक्तीच्या खिशावर एकदम झडप घातली आणि तिच्या खिशातले कागदपत्र बाहेर काढले. त्यातला एक कागद वेगळा करून त्याने तो वाचला आणि ‘‘वा वा वा!’’ असे हर्षाचे उद्‌गार काढीत तो पळतच दुसऱ्या खोलीत निघून गेला.

थोड्या वेळाने सगळीकडे एकच बातमी पसरली. ‘‘मास्तर पास झाले… मॅट्रिकच्या परिक्षेत पास झाले…शाळेला आज सुट्टी देण्यात आली आहे. शाळा बंद… मास्तर पास… मजाच मजा-’’

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

अभिप्राय द्यायला विसरू नका...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
%d bloggers like this: