मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ९

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has One Comment

  1. छान. शब्दयोगी अव्यये लिहिताना नेहमी चुका होतात असे दिसते. त्यासाठी अधिक उदाहरणे देता आली तर बरे.

Leave a Reply

Close Menu