मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ९

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. छान. शब्दयोगी अव्यये लिहिताना नेहमी चुका होतात असे दिसते. त्यासाठी अधिक उदाहरणे देता आली तर बरे.

Leave a Reply

Close Menu