तहान

सरली सुरेख थंडी
फोफावला ऊन्हाळा
संतप्त सूर्य आता
ओकेल तप्त ज्वाळा

पक्षी दिशा दिशांना
फिरतील ते थव्यांनी
सुकतील कंठ त्यांचे
मग शोधतील पाणी

सुकली तळी जळांची
पाणी पिण्यास नाही
त्या सानुल्या जिवांची
होईल लाही लाही

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 2 Comments

  1. खूप छान !

Leave a Reply

Close Menu