जपानी माणूस जेव्हा मराठी बोलतो

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 3 Comments

  1. म्हणजे पुण्याची किर्ती जपानलाही पोचली.
    पण या माणसाची डोळस हुशारी वाखाणण्यासारखी आहे

  2. अप्रतिम

  3. छानच आहे

Leave a Reply

Close Menu