जपानी माणूस जेव्हा मराठी बोलतो

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 3 Comments

  1. म्हणजे पुण्याची किर्ती जपानलाही पोचली.
    पण या माणसाची डोळस हुशारी वाखाणण्यासारखी आहे

  2. अप्रतिम

  3. छानच आहे

Leave a Reply

Close Menu