मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग १०

मराठीभाषा २८साग्रसंगीत

पूर्वीच्या काळी नाटक सुरू होण्याआधी गायन-वादन-नृत्य (संगीतकम्) असायचे.

अगदी आजही राजकीय किंवा इतर कार्यक्रमांच्या आधी श्रोत्यांना आकृष्ट करुन घेण्यासाठी असे कार्यक्रम असतात.

स (सह) + अग्र (आधी, सुरुवात) + संगीत = अशा संगीतासह असलेले असे.

साग्रसंगीत जेवण, साग्रसंगीत पूजा म्हणजे सगळे उपचार पाळून केलेली गोष्ट याअर्थी हा शब्द वापरला जातो.

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 2 Comments

  1. उपयुक्त.

  2. उपयुक्त सदर. अभिनंदन.

Leave a Reply

Close Menu