“नाही” कशी म्हणू तुला???

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 6 Comments

  1. खूपच स्पष्ट पणे नाही म्हणायचे यायलाच पाहिजे .छान लेख .

  2. nice article

  3. फाटक्या तोंडाच्या म्हणुन कुप्रसिद्धअसतात ह्या व्यक्ति

  4. थोडक्यात आणि मुद्देसूद मांडणी. छान लेख.

  5. Khupach parkhad

  6. Good one

Leave a Reply

Close Menu