मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग १

मराठीभाषा – आवृत/अनावृत

आवृत = आच्छादलेले

अनावृत = न आच्छादलेले, उघडे

आवृत्त = पुनःपुन्हा घोकलेले/ म्हटलेले

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 5 Comments

  1. माहितीपूर्ण लेख. ञ या अक्षराचा उच्चार कसा करायचा?

  2. दैनंदिन जीवनात अचूक लिखाणासाठी उपयुक्त लेख .छानच

  3. लेख आवडला

  4. छान !! ज्ञानात भर पडली.

  5. वा ! छानच.. आवृत आणि आवृत्त यातील फरक आत्ताच कळला हे मान्य करायला हवे.
    “रोगतज्ज्ञ” याचा उच्चार कसा करायचा ?

Leave a Reply

Close Menu