माझा सायकल प्रवास- भाग २

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 2 Comments

  1. सायकल वर सगळीकडे फीरण्याचा आनंद काही औरच आहे… असेच छोटे मोठे लक्ष ठेऊन केलेली रायडींग आत्मविश्वास वाढवते…

  2. लेख ओघवता आहे. सायकलिंग गृप लीड करताना मेंबर्सची पूर्वतयारी आगाऊ आजमावलेली असणे अत्यावश्यक असते.
    त्यासाठी उदा. १५ किमी २५ किमी व ४० किमीचे पल्ले तुमच्या बरोबर एकामागून एक सर केलेल्यांनाच ७० किमी च्या गटात सामिल करायचे असे काही prerequsits टाकणे गरजेचे असते.

Leave a Reply

Close Menu