मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ४

मराठीभाषा १०विमुख, संमुख,उन्मुख

विमुख = वि (विरुद्ध) + मुख = तोंड फिरवलेला

संमुख = सम् (समोर) + मुख = समोर बसलेला, अनुकूल

उन्मुख = उत् (वर) + मुख = वर तोंड केलेला

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu