मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ४

मराठीभाषा १०विमुख, संमुख,उन्मुख

विमुख = वि (विरुद्ध) + मुख = तोंड फिरवलेला

संमुख = सम् (समोर) + मुख = समोर बसलेला, अनुकूल

उन्मुख = उत् (वर) + मुख = वर तोंड केलेला

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

Leave a Reply

Close Menu