मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ५

मराठीभाषा १३द्वेष्टा/ द्रष्टा

द्वेष्टा = विरोधात बोलणारा/ वागणारा, शत्रुभाव बाळगणारा, मत्सरी
जसे – धर्म द्वेष्टा, स्त्री- द्वेष्टा

द्रष्टा = (सत्य स्थिती) पाहणारा, साक्षी, भविष्यस्थिती आजमावून वर्तमानात वागणारा/ बोलणारा
जसे – द्रष्टा नेता, द्रष्टा गुरू

द्रष्टा म्हणजे भविष्याचे पूर्व आकलन असणारा किंवा भविष्याची जाणीव असणारा असे म्हणता येईल.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu