मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ७

मराठीभाषा १९परोक्ष / अपरोक्ष

परोक्ष = पर + अक्ष = दुसऱ्याच्या नजरेसमोर म्हणजे आपल्या दृष्टीआड

म्हणजेच,

अपरोक्ष = अ + परोक्ष = दुसऱ्याच्या दृष्टीआड म्हणजे आपल्या नजरेसमोर – असे होईल.

पण मराठीत दोन्ही शब्द एकाच अर्थाने म्हणजे ‘दृष्टीआड’ या अर्थी वापरले जातात.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. आजपर्यंत ठासून.. ल.सा.वि. म्हणजे “लघुत्तम साधारण विभाजक” म्हणत होतो…

Leave a Reply

Close Menu