मराठी भाषा- तंत्र आणि मंत्र- भाग ७

मराठीभाषा १९परोक्ष / अपरोक्ष

परोक्ष = पर + अक्ष = दुसऱ्याच्या नजरेसमोर म्हणजे आपल्या दृष्टीआड

म्हणजेच,

अपरोक्ष = अ + परोक्ष = दुसऱ्याच्या दृष्टीआड म्हणजे आपल्या नजरेसमोर – असे होईल.

पण मराठीत दोन्ही शब्द एकाच अर्थाने म्हणजे ‘दृष्टीआड’ या अर्थी वापरले जातात.

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has One Comment

  1. आजपर्यंत ठासून.. ल.सा.वि. म्हणजे “लघुत्तम साधारण विभाजक” म्हणत होतो…

Leave a Reply

Close Menu