केस काळे करण्याचा साबण?


इतक्या जुन्या काळी देखील केस काळे करण्याची क्रेझ होतीच म्हणायची. आणि केस काळे कशाने करायचे? साबणाने? आणि त्याच साबणाने आंघोळ केली तर चुकून? :-)
 प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen