माणूस


पुनश्च चा आणीबाणी विशेषांक काढायचा होता. त्याकाळात प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकातून काय काय मिळतंय ते शोधत होतो. अनेक छान लेख मिळाले. वेगवेगळे दृष्टीकोन तपासता आले. पण काही मासिकांची मुखपृष्ठ हीच एका लेखाहून भारी होती. माणूस साप्ताहिकाचे हे मुखपृष्ठ. फक्त एक प्रश्नचिन्ह.प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen