मोदी सुटिंग्ज


 

किती जुनी जाहिरात. पण आजही तंतोतंत लागू. थोडासा बदल करुन आपण आज म्हणू शकतो ... मोदी . खरंच चालेल ? चालणार नाही ? ...प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen