विविधवृत्त


कुसुमाग्रजांची कविता, १९४९ साली मासिकाच्या मलपृष्ठावर.

शिरवाडकर फक्त ३७ वर्षांचे होते तेव्हा.

 प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen