हेल्थ अँड कंपनी


आज सुद्धा गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती टीव्हीवर लागल्या की लोक कानकोंडे होतात. अत्यंत उपयुक्त आणि आवश्यक बाब असली तरी तिचा सार्वजनिक उच्चार आपल्याकडे अजूनही तसा Taboo समजला जातो.प्रतिक्रिया

  1. Abhinav Benodekar

      3 आठवड्या पूर्वी

    तेंव्हा आत्तापेक्षा परिस्थिती जास्त वाईट होती,लाज वगैरे स्वतः चे सोडा ;प्रखर विरोध होता. रघुनाथ धोंडो, समजस्वास्थ हे वाचल्यावर कळते. जाहिराती लोक चोरून वाचत असणार!वाचण्यासारखे अजून काही ...