पुतळे


यात लिहिलेल्याच्या एकदम उलट, आता तर अरबी समुद्रात पुतळे उभारण्याचे मनसुबे आहेत. अर्थात शेवटच्या वाक्यावर राजकारणी लोकांनी अंमल केला असता तर त्यालाही हरकत नव्हती. प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen