यशवंतराव चव्हाण


 भारतीय लोकशाहीची चिंता हा जुना विषय दिसतोय. सध्याच्या परिस्थितीत गळे काढणाऱ्या लोकांनी ... १९७० साली खास किर्लोस्कर अंकात लिहिलेला यशवंतराव चव्हाण यांचे मत वाचायला हवे. प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen