कोकाकोला


१९७० च्या किर्लोस्करच्या अंकामधील ही कोका कोलाची जाहिरात...प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen