नेल्को रेडीओ


नवीन पिढीला हे रेडीओ आता असे फोटोतच दाखवावे लागतील. प्रतिक्रिया

  1. Bharat Deglurkar

      5 महिन्यांपूर्वी

    आमच्या शाळेत हा रेडिओ होता.त्यावर आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी प्रसारीत होणारे कार्यक्रम ऐकत असू.

  2.   5 महिन्यांपूर्वी

    NELCO चा रेडीयो आणि टीव्ही देखील आमच्याकडे होता...वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen