पोस्टमन तेल


किर्लोस्कर १९७० मधली जाहिरात. लहानपणी पोस्टमनचे निळे उभे डबे बघितलेले आठवतात.प्रतिक्रिया

  1. Prathamesh Kale

      5 महिन्यांपूर्वी

    जुने दिवस आठवले पोस्टमन ही आठवला

  2.   5 महिन्यांपूर्वी

    पोस्टमन तेल बनविणारी कंपनी म्हणजे अहमद उमर ऑईल मिल. ही कंपनी मौलाना आझाद रोड (दोन टाकी) येथे होती..वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen