व्यंगचित्रं - अलका


अलका - १९५९ प्रतिक्रिया

  1. Arun Jadhav

      2 वर्षांपूर्वी

    निखळ आनंद!

  2.   2 वर्षांपूर्वी

    बाळासाहेबांचे राजकारणावर नसलेले व्यंगचित्र पाहून आनंद झाला..वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen