अलका - व्यंगचित्रं


त्या काळी टाय-बिय लावून बागेत बसत, असे दिसतेय... :) प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen