अलका - व्यंगचित्रं


अलका ऑगस्ट १९५९, जरा प्रौढांसाठीचे व्यंगचित्र आहे. पण त्यामागील विचार चपखल.प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen