fbpx

स्व-समानुभूती

‘दुसऱ्याच्या बुटात पाय घाला आणि त्यांना काय वाटते हे बघा,’-हे समानुभूतीचे मर्म मला पटते आणि जमते. पण स्वत:च्या समानुभूतीचे काय? स्वत:कडेही तेवढेच लक्ष द्यायला हवं. विमानात एक सूचना नेहमी देतात की विमानातील हवेचा दाब कमी झाला तर वरून मास्क खाली येतील. आधी स्वत:ला मास्क लावा, मग इतरांना मदत करा. मला ही जास्तीची कामं करायची असतील तर मला माझी काळजी घेणं आवश्यक आहे,’
हे स्व-समानुभूतीचं मर्मही केतकीला आता पटलं होतं.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'अंतरंग' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'अंतरंग' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. सुंदर

Leave a Reply

Close Menu