fbpx

‘स्व’संकल्पना तयार होताना…. भाग2

पालकत्व :

मुलांशी बोलताना पालकांच्या होणाऱ्या चुका –

मुलांचे वागणे चुकले की पालक मुलांना रागावतात, शिक्षा करतात त्यातून मुलांच्या मनावर
काही खोलवर परिणाम होतात. विशेषतः पालक आपल्या मुलांशी जे बोलतात ना, त्याचे खूप
खोलवर परिणाम मुलांच्या मनावर उमटतात.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'अंतरंग' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'अंतरंग' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu