सिद्ध लक्षणे : त्याग !

।। जय जय रघुवीर समर्थ।।

सिद्ध लक्षणे … त्याग !

सज्जनहो,
समर्थ म्हणतात,
‘ त्याग ‘हा वृत्तीतून उपजला पाहिजे ‘…

असे ज्याचे घडते त्याला पुढची ओवी अजून सखोलतेने समर्थ शिकवतात।

प्रपंची वीट मानिला।
मने विषयत्याग केला।
तरीच पुढे आवलंबिला।
परमार्थमार्ग।। श्रीराम।।

पहा सज्जनहो ओवीत असलेले शब्द नीट सावकाश वाचा।

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘अंतरंग’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘अंतरंग’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply