प्रतिक्रिया

 1. gwp2004

    2 वर्षांपूर्वी

  डोळे उघढणारा व सध्या सोशल मीडिया चा अतिरेक कोणा बरोबर कसा होऊ शकतो ह्यावर बरोबर प्रकाश टाकणारा असा

 2. rsrajurkar

    2 वर्षांपूर्वी

  खूप छान लेख.

 3. Rajashri1970

    2 वर्षांपूर्वी

  लेख आवडला ,छान आहेवाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen