fbpx
☏ 91 5225 5235 | 9833 848 849

प्रश्न मनीचे : उत्तर समर्थांचे !……2

।। जय जय रघुवीर समर्थ।।

मंडळी,
समर्थ रचनेतील आधीचा/पहिल्या भागातील प्रश्न
?असा होता।

अष्टदेहे पिंडब्रह्मांडरचना।
तत्वविवंचना सांग मज।

आणि आता पुढचा प्रश्न,

सांग मज भक्ती कैसी ते विरक्ती।
सायोज्यता मुक्ती ते कवण।। ९।।

उत्तर ??

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘अंतरंग’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘अंतरंग’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 2 Comments

  1. लहान पणा पासून सायंकाळी शुभं करोती म्हणून झाल्यावर रामरक्षा व काही मनाचे श्लोक म्हणण्याची सवय आहे ।
    पण आज हा लेख वाचल्यावर आज च्या धगा धगी च्या जीवनात मनाचे श्लोक आणि त्याचे महत्व शब्दशः पटले

  2. लेख खूपच छान आहे ,खरोखरच आवडला .

Leave a Reply

Close Menu