प्रतिक्रिया

  1. gwp2004

      2 वर्षांपूर्वी

    लहान पणा पासून सायंकाळी शुभं करोती म्हणून झाल्यावर रामरक्षा व काही मनाचे श्लोक म्हणण्याची सवय आहे । पण आज हा लेख वाचल्यावर आज च्या धगा धगी च्या जीवनात मनाचे श्लोक आणि त्याचे महत्व शब्दशः पटले

  2. Rajashri1970

      2 वर्षांपूर्वी

    लेख खूपच छान आहे ,खरोखरच आवडला .वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen