प्रतिक्रिया

 1. नेहा लिमये

    2 वर्षांपूर्वी

  धन्यवाद. व्यस्त शब्दाचा अर्थ उलट, उणे असाही आहे हे योग्य.

 2. Sunanda

    2 वर्षांपूर्वी

  व्यस्त शब्दाचा अर्थ उणे अथवा कमी असा आहे. उदा. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा पाऊस व्यस्त प्रमाणात. व्यग्र या अर्थाने व्यस्त हा शब्द वापरणे चूक आहे.

 3. milindKolatkar

    2 वर्षांपूर्वी

  ? अवघड होतय! का की चे उपयोग दोन्ही साठी आहेत! ?

 4. mukundmk

    2 वर्षांपूर्वी

  व्यस्त हा शब्द व्यग्र या अर्थी वापरतात हा हिंदीचा मराठीवरील परिणाम असावा. उदा. "इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं..." असे मला वाटते. तज्ज्ञांनी अधिक प्रकाश टाकावा.वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen