प्रतिक्रिया

  1. cakshay

      2 वर्षांपूर्वी

    खरंच खूप सुंदर विश्लेषण आहे . एक - दोन अक्षरांचा छोटासा शब्द पण त्यामागे किंवा त्यात किती वेगवेगळे अर्थ दडलेले असतात , त्या शब्दाची व्युत्पत्ती , समाजाशी वा संस्कृतीशी असलेला त्यांचा संबंध अशी कधीही न वाचलेली/ ऐकलेली उपयुक्त माहिती आपल्या सर्वच लेखांतून होते आहे .वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen