भाग पहिला - हर्णेचा दीपस्तंभ


ह्या लेखांत मीं नंदनवन हा जो शब्द वापरला आहे त्यामुळे कांहीं गैरसमज निर्माण होण्याचा संभव आहे हे मला माहीत आहे. पण हा धोका पत्करून देखील तो शब्द मी मुद्दाम वापरत आहें. हा शब्द वापरून मला असे मुळींच सूचित करायचें नाहीं कीं सत्य जीवनापासून दूर पळून जाऊन एका स्वप्नासारख्या असत्य विश्वांत पेंडसे वावरत असतात. स्वप्न असत्य असतें हेंच मुळीं मला मान्य नाहीं. ज्याला आपण सत्य समजतों त्याहून तें खरोखर अधिक सत्य असतें. आणि माणूस दिवास्वप्ने रंगवतो आणि हृदयांत एक नंदनवन निर्माण करतो तेव्हां तो केवळ सत्य सृष्टीपासून पळून जात असतो असेंहि मला वाटत नाहीं. उलट आपले नंदनवन निर्माण करून तो जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देत असतो. 

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .व्यक्ती विशेष

प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen