महाराष्ट्राची दगडी शीर

गोविंदाग्रजांनी महाराष्ट्र गीतात ‘राकट देशा कणखर देशा, दगडांच्या देशा’ अथवा  ‘सह्याद्रीच्या सख्या, जिवलगा, महाराष्ट्र देशा’ किंवा  ‘पाषाणाच्या देही वरिसी तू हिरव्या वेषा’ असे का म्हटले, त्याचे सटिक, अचूक आणि बौद्धिक आनंद देणारे विश्लेषण असे आजच्या लेखाचे वर्णन करता येईल. दुर्गा भागवत यांच्या शैलीचा, ज्ञानाचा आणि सामाजिक,  पौराणिक, ऐतिहासिक संदर्भश्रीमंतीचा उत्तम नमुना म्हणजे हा लेख. साठ वर्षांनंतरही तेवढाच बोलका आणि खरा.

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 6 Comments

  1. दुर्गा भागवत यांच्या लेखाचे परिक्षण करण्याचा प्रश्न च नाही
    त्या पात्रतेचे समिक्षक आज नाहीत. प्रश्न लेख निवडीचा आहे. ती उत्तम.

  2. तोलून मापून वागणाऱ्या अभिमानी, मध्यममार्गी, स्थितीप्रिय मराठी मानसाचे यथार्थ चित्रण।

  3. होमून म्हणजे होम करून. व्यक्तित्वाचा होम करून. होम करणे म्हणजे पूर्णपणे त्याग करणे, सोडून देणे. या संयुक्त क्रियापदाऐवजी बाई होमणे असे क्रियापद वापरतात. त्यांची शैली असे प्रयोग करते. याच लेखात त्यांनी वर्ज्य करणे, वगळणे याऐवजी वर्जणे– वर्जून असे म्हटले आहे. ही त्यांची लकब.

  4. होमून शब्द लेखात बर्याच वेळा आला आहे.त्याचा अर्थ कळला नाही लेख वाचनीय.

  5. उत्तम लेख!

  6. मराठी माणसाच्या मानसिकतेचा मागोवा बाईंनी छान घेतला आहे.

Leave a Reply

Close Menu