प्रतिक्रिया

  1. asiatic

      3 वर्षांपूर्वी

    छान. शब्दयोगी अव्यये लिहिताना नेहमी चुका होतात असे दिसते. त्यासाठी अधिक उदाहरणे देता आली तर बरे.वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen