आपल्या जगण्यातला ‘ब्रिटिश संस्कार’

महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार (५ ऑगस्ट १८९० ते ६ ऑक्टोबर १९७९) हे मराठीतील एक महत्त्वाचे इतिहास संशोधक. शास्त्रीय पद्धतीने इतिहास कसा लिहावा याबाबत त्यांनी ग्रंथही लिहिला होता. मराठ्यांचा इतिहास हा त्यांच्या संशोधनाचा, अभ्यासाचा प्रमुख विषय. इतिहासकार अभ्यास करताना त्या त्या काळातील घटनांची सत्यासत्यता पडताळण्याची साधने शोधतात त्याचवेळी काळाच्या ओघात झालेले बदलही किती आणि कसे सूक्ष्मपणे टिपतात याचा उत्तम नमूना म्हणजे प्रस्तुतचा लेख आहे. मुस्लिम शासकांचा आपल्या जगण्यावर, संस्कृतीवर पडलेला प्रभाव आणि ब्रिटिश शासकांचा प्रभाव यात खूपच फरक आहे. ब्रिटिशांनी बदल घडवून आणले ते जगण्याच्या शैलीत आणि विचार करण्याच्या पद्धतीत. ब्रिटिशांना कितीही शिव्या घातल्या तरी आपण आपल्या जगण्यात एकदा आलेला ‘ब्रिटिश’ कधीच घालवू शकलेलो नाही…हा लेख वाचला की ते पटेल.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'पुनश्च' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'पुनश्च' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 2 Comments

  1. सुंदर लेख!

  2. कालाय तस्मै नमः!

Leave a Reply

Close Menu