देश सेविकेचें रहस्य - भाग ४/१३

पुनश्च    संकलन    2022-04-09 00:00:02   

कदाचित् देशसेवकानें स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची किंवा एकंदर उपजीविकेची मुळींच फिकीर करूं नये. देश त्याची काळजी घेईल, इत्यादि जें तत्त्वज्ञान त्यांनी ऐकले होते, त्याचा त्यांच्या मनाला आधार असेल. कोणी सांगावें? एवढे खरें की, कमलाबाईंनी गृहत्याग करण्याचा निश्र्चय केला. व तो त्यांनी तत्काळ अमलांत आणण्याचे ठरविले. त्यांनी पुढे होऊन दार उघडले व बाहेर पाहिले. केशवराव पाय पसरून व छातीवर हात ठेवून वर पाहात पडले होते. वास्तविक त्यांची मनःस्थिति किती चमत्कारिक होती, हे त्यांचे त्यांना माहित. कमलाबाईंना मात्र वाटले की, ते त्याविषयी अगदी बेफिकीर आहेत. त्यांना आणखी उफाण आले. 

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .कथा

प्रतिक्रियावाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen