आपल्या आर्याला झालंय तरी काय ?

बाल्कनीतून दिसणारे पक्षी, आसपासचे प्राणी यांच्याविषयी आर्याला कुतूहल वाटे. तिला त्यांच्याविषयी ममत्व वाटे. एकदा तर तिच्या भूतदयेचा (प्राणिप्रेमाचा) कहरच झाला…

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'वयम्' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'वयम्' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu