fbpx

डासुली, डुसुली

डास-डासी आणि त्यांच्या दोन जुळ्या मुली डासुली, डुसुली. डासुली, डुसुली अशक्त होत्या. त्यांच्या वयाच्या बाकीच्या मुली मस्त रक्त शोषू लागल्या तरी या आपल्या गटाराच्या पाण्यात फक्त सोंड बुचकळत असत. शेवटी त्यांच्या आईने  ‘घरगुती गटारी’ उपचार केले. सोंड खुपसून रक्त शोषायला शिकवले… मग त्या मस्त लाईफ एन्जॉय करू लागल्या!

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'वयम्' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'वयम्' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu