तेही एक बरंच झालं!

‘मुलींनी आम्हांला खूप शिकवलं. वेळोवेळी त्या मत मांडायच्या, प्रतिक्रिया द्यायच्या, त्यावेळी आमचे कान आम्ही उघडे ठेवले होते. पोरांना काय कळतंय, अशा भावनेने ग्रस्त नव्हतो… तेही एक बरं झालं!’…. संवेदनशील पालकांचं मन:स्पर्शी मनोगत!… प्रत्येक पालकाला आपापल्या मनात डोकावायला लावेल असं!

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'वयम्' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'वयम्' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 3 Comments

  1. Tear raising.

  2. छान लेख!सहज पालकत्व शिकवून जातो.

  3. खूप सुंदर.

Leave a Reply

Close Menu