पेट सेमेटरी – अभिजात तरीही आधुनिक 

मला जुन्या फिल्ममधलं फार काही आठवत नाही, पण ती फार ग्रेट नव्हती हे माझं मत बदलणार नाही हे कळण्याइतपत आठवते. तरीही त्यातलालुईस क्रीडच्या दोन तीन वर्ष वयाच्या मुलाचा हमरस्त्यावर होणारा मृत्यू मात्र माझ्या डोक्यात घट्ट बसलेला आहे. नव्या पेट सेमेटरीच्या  ट्रेलरवरुनहीहे लक्षात येतं, की क्रीड कुटुंबातल्या दोन मुलांपैकी मरणारी व्यक्ती या रुपांतरात बदललेली आहे.

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has 3 Comments

  1. लवकरच बघेन पण चित्रपट बघण्याआधी पुस्तक वाचू की नंतर, की नाही वाचलं तरी चालेल (वाचायची इच्छा आहे!)?

  2. Can you please check formatting
    Not able to read

  3. आधळयचे डोळे ह्या पुस्तकाविषयी काही लेख असतील तर वाचायचे आहेत

Leave a Reply

Close Menu