ग्रामीण बोलींचा सांस्कृतिक आविष्कार

भाषा म्हणजे संवादाचे, संपर्काचे साधन.भाषा म्हणजे भावनांचे प्रकटीकरण करण्याचे साधन.भाषा जोडते आणि जुळवते.पण प्रत्येक गोष्टीचा वापर भेदाभेद करण्यासाठीच करायचा म्हणूनच मग भाषेतही शहरी आणि ग्रामीण अशी सीमारेषा ओढून उगाचच गोंधळ माजवला गेलाय.आपली मराठी तर दर बारा मैलांवर बदलते. बदलताना त्या त्या प्रदेशाची संस्कृती,लोकपरंपरा,इतिहास-भूगोल घेऊन नवे रुप धारण करते.पण यामुळेच ग्रामीण भागातल्या भाषेचं सौंदर्य कसं खुलून दिसतं ते उलगडून दाखवणारा ‘शब्द दर्वळ’ च्या दिवाळी अंकातला प्रा.व.बा.बोधे यांचा ‘ ग्रामीण बोलींचा सांस्कृतिक आविष्कार’ हा लेख

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has One Comment

  1. मासिकाच्या नावात ‘दरवळ’ असं हवं, नाही का? जाणकार लोक काही खुलासा करू शकतील का?

Leave a Reply

Close Menu