माझी वाघूर

‘कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही’ म्हणून हरपलेल्या गावाच्या आठवणींनी व्याकूळ होणारी एक पिढी होऊन गेली,पण नंतरच्या काळात प्रगतीच्या रस्त्यावर धावताना आणि विकासाची रेघ ओढताना,कृष्णाच शिल्ल्क राहिली नाही.गावांची शहर झाली आणि त्या गावाचे पालन पोषण करणाऱ्या नद्याही नष्ट झाल्या.अशाच एका वाहाता वाहाता सुकलेल्या आणि हरवलेल्या नदीची ही गोष्ट.मराठवाड्यातील ‘वाघूर ’ नदीचे हे शब्द भाव चित्र या नदीच्या काठावर वाढलेल्या गो.तु.पाटील यांनी रेखाटले आहे ‘वाघूर’ या दिवाळी अंकात.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक दिवाळी २०१८' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक दिवाळी २०१८' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. खूपच सुंदर लेख आणि हळव्या आठवणी!!!

Leave a Reply

Close Menu