राज्य घटनेतील ‘सेक्युलॅरिझम’ (कलम २५)

निवडणुका असोत वा नसोत भारतीय राजकारणातील एक कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘सेक्युलॅरिझम’.पण या शब्दाचा खरा अर्थ काय आहे? आपल्या घटनेत सेक्युलॅरिझमची व्याख्या केलेली आहे का? धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सेक्युलॅरिझम का सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सेक्युलॅरिझम? सर्वसामान्यांना पडणारे हे प्रश्न सोडवले आहेत ॲड.शेषराव मोरे यांनी, अर्थवेधच्या दिवाळी अंकातील राज्यघटनेतील सेक्युलॅरिझम या लेखात.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'निवडक दिवाळी २०१८' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'निवडक दिवाळी २०१८' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu