मराठी मीडियम! (पूर्वार्ध)

मोठ्या इंग्रजी शाळांमधले ‘इंटरव्ह्यू’ मुलांनी छान दयावेत म्हणून मोठ्या शहरांतून आजकाल दुकानंही उघडलीत! इथे पालक आणि मुलं यांना कृत्रिम आणि खोटं-खोटं बोलणं शिकवलं जातं. या सगळ्यात सहज, स्वाभाविक, उत्स्फूर्त अशा भाषेपासून आपण मुलांना दूर नेतोय आणि त्यामुळे मुलांची भाषा बेगडी होत चालली आहे. भाषेचं हे बेगडीपण त्यांच्या आयुष्यात झिरपत चाललंय. आपल्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाचा भाषा हा महत्वाचा घटक असतो आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण मातृभाषेच्या माध्यमातून होते, हे सत्य बाजूला सारून आपण परक्या भाषेच्या प्रचंड आहारी गेलो. ‘इंग्रजीत शिकवूनही मुलांची मराठी आम्ही जपू’ हा मराठी भाषकांचा दावा फोल ठरला आहे.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. Rdesai

    बरोबर आहे .

Leave a Reply