वक्त

अम्मी, अब्बूंनी तुला आनंद व्हावा म्हणून हा रेडिओ दिला तसं आम्हांला बरं वाटावं म्हणून त्यांचा वेळ दिला असता तर… छोटीशी हृद्य कथा-

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'वयम्' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'वयम्' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. छोट्याशा कथेतून छान सन्देश .आजच्या आईटी मध्ये काम करण्याऱ्या आई बाबांची हीच अवस्था काहीशी झाली आहे.

Leave a Reply

Close Menu