बाहेरून आले,आपलेच झाले

बाहेरुन येणारे विचार,संकल्पना,पध्दती यांना अनेकदा विरोध केला जातो,पण म्हणून हे बाहेरचे बाहेरच थांबतात का ? उलट  एखाद्या वस्तूबद्दल,पदार्थाबद्दल आपलेपणाची भावना वाटू लागली की ती वस्तू,तो पदार्थही आपलाच होऊन जातो. काहीवेळा तर इतके आपले होतात की त्यांच्याशिवाय आपले पानही हलत नाही.अशाच काही बाहेरुन येऊन आपल्या पानात,जेवणात जागा पटकावणाऱ्या पदार्थांची मकरंद जोशी यांनी ‘वयम’ च्या दिवाळी अंकातील लेखात करुन दिलेली ही मजेदार ओळख.

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

This Post Has One Comment

  1. वाः रताळे,टोमॅटो व मिरच्या ह्या आयात केलेल्या आहेत हे वाचून उडालोच. मजा आली.

Leave a Reply

Close Menu