हा व्यवहार आहे - उत्तरार्ध


फुलाचा सुवास आपोआपच बाहेर दरवळतो तसा ह्या मैत्रीचा वास बाजूच्या मंडळींना कळू लागला. घरीं मधुरेला सूचनाहि देण्याचा आईनें प्रयत्न केला. पण मिळवत्या मुलीला फार जोरानें बोलून तोडून टाकता येतं का सामान्य घरांतून? अन् आतां गुपित तरी किती दिवस ठेवायचं! आज आईला आपल्या विलासबद्दल सांगायचंच असं तिनं योजलं. आई किती हर्षित होईल बरें? इतक्या मोठ्या योग्यतेचा, सुंदर, सद्गुणी जांवई मिळणं हे भाग्य सामान्य नव्हे. हें मनांत येऊन तिच्या डोळयांतून आनंदाश्रूच येतील, नाहीं? आज आईजवळ मन खुलं करायचंच--!

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .कथा

प्रतिक्रिया

  1. Narendra Kulkarni

      5 आठवड्या पूर्वी

    कोणीतरी एकाने पुढे होवुन आधीच बोलायला पाहीजे होते एकमेकाची वाटपहाण्यात खुप वेळ गेला ..वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen